| آموزش پیوند درختان | خرید سی دی پیوند اساتید ارتقا رتبه |نحوه پیوند زدن درختان پیوند درخت | پیوند درخت گردو | پیوند درختان | پیوند زدن | پیوند زدن درختان | پیوند زنی درختان | روشهای پیوند زدن درختان | پیونددرختان | روش پیوند زدن درختان  مبارزه طبیعی با انواع شته ها و نابودی شته ها Aphid | مبارزه با شته ها | فروش کفشدوزک هفت نقطه ای برای نابود کردن شته ها | دشمن شته | از بین بردن شته | خرید فروش کفشدوزک هفت خال | پرورش کفشدوزک هفت نقطه ای شته خوار | پرورش دهنده کفشدوزک

یک روش بیولوژیک برای مبارزه با آفات...

سایت خبری آموزشی سم ( net.سم.www) یک روش بیولوژیک برای مبارزه با آفات در باغچه های ارگانیکی ؛ مبارزه با شته ؛ فروش کفشدوزک هفت نقطه ای برای نابود کردن...

مبارزه طبیعی با انواع شته ها و نابو...

سایت خبری آموزشی سم ( net.سم.www) مبارزه با شته ؛ فروش کفشدوزک هفت نقطه ای برای نابود کردن شته ها مبارزه طبیعی با انواع شته ها و نابودی شته ها Aphid ...

مبارزه با شته | از بین بردن شته ها Aphids

دشمنان طبیعی شته ها و امکان مبارزه بیولوژیک

سایت خبری آموزشی سم ( net.سم.www) مبارزه با شته ها | از بین بردن شته ها | مبارزه بیولوژیک با شته ها دشمنان طبیعی شته ها و امکان مبارزه بیول...

اخبار سموم

سموم کشاورزی از عوامل افزایش سرطان در کشور است

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس : سموم کشاورزی از عوامل افزایش سرطان در کشور است سایت خبری آموزشی ...

سموم کشاورزی

ایمپکت | فلوتریافول | معرفی سموم قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و ریشه کن کننده

سایت خبری آموزشی سم ( net.سم.www) معرفی سموم : ایمپکت ( فلوتریافول ) قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و ریشه کن کننده از گروه تری آزول ها ا...

مقالات سم

نامهای مختلف آفت کش ها | نام تجارتی فرمولاسیون عمومی

نامهای مختلف آفت کش ها سایت خبری آموزشی سم ( سایت سم و سموم کشاورزی ) : نام عمومی ( Entry name) هر ترکیب آفت کش معمولاً دارای یک نام عمومی...

سموم آفت کش

نامهای مختلف آفت کش ها | نام تجارتی فرمولاسیون عمومی

نامهای مختلف آفت کش ها سایت خبری آموزشی سم ( سایت سم و سموم کشاورزی ) : نام عمومی ( Entry name) هر ترکیب آفت کش معمولاً دارای یک نام عمومی...

دشمنان طبیعی شته ها و امکان مبارزه بیولوژیک

سایت خبری آموزشی سم ( net.سم.www) مبارزه با شته ها | از بین بردن شته ها | مبارزه بیولوژیک با شته ها

دشمنان طبیعی شته ها و امکان مبارزه بیولوژیک

شته و طرز مبارزه با آن

در روند حیات طبیعی کلیه موجودات زنده (از جمله حشرات) مکانیسم کنترل جمعیت به نحوی است که در شرایط عادی، تکثیر غیرعادی و خیلی زیاد غیرممکن می شود. مگر خواسته یا ناخواسته، فاکتورهای تولیدکننده و یا محدودکننده به دلایلی مختل شود.

در مورد آفات ذکر شده در این نشریه نیز وضع چنین است: بسیاری از موجودات مفید برای کنترل حشرات مضر در محیط وجود دارند و در شرایط طبیعی می توانند از شدت خسارتی که در بعضی مواقع تا حد نابودی کلزا پیش می رود جلوگیری کرده و میزان صدمات وارده ازطرف آفت موردنظر را تا مرز هزینه های سم و سمپاشی یا تخریب های حاصله که در اثر سمپاشی به وجود می آید، پایین آورند.
متاسفانه دخالت ناروا و سمپاشی های نامعقول با سمومی که مطلقاً توسط کارشناسان توصیه نمی شود، باعث کاهش جمعیت حشرات مفید در طبیعت شده است و حشرات مضر میدان را برای ایجاد ضایعاتی بس شدید مساعد می یابند.
در شرایط خاص حرارتی هر چند ممکن است مبارزه بیولوژیک در مورد برخی از شته ها در فصلی خاص، وقتی جمعیت شته به دلیل محدودیت تعداد پرداتور یا پارازیت ها حالت انفجاری دارد، ممکن نباشد ولی باید توجه داشت نوع و مقدار سم مصرفی، نحوه و زمان مبارزه خیلی مهم بوده و امکان دارد حتی به جای حذف آفت،‌حشرات مفید را منهدم سازد.
در مبارزه، توجه به شرایط استقرار بوته ها، و انبوهی مزرعه (به ویژه در مرحله گل و غلاف) روش سمپاشی نواری یا حاشیه ای، امکان مهاجرت و فعالیت حشرات مفید حتی زنبورعسل را از ناحیه سمپاشی شده به نواحی سالم فراهم آورده و اثرات تخریبی محدودی علیه حشرات مفید بااستفاده از سموم مجاز دارد و می تواند دامنه مبارزه را که احتمالاً صددرصد نیست به مرز قابل قبول برساند.

شته و طرز مبارزه با آن | دشمنان طبیعی شته ها و امکان مبارزه بیولوژیک | سایت خبری آموزشی سم ( net.سم.www) مبارزه با شته ها | از بین بردن شته ها | مبارزه بیولوژیک با شته ها

کفشدوزک هفت نقطه ای Coccinella septmpunctata.L

کفشدوزک هفت نقطه ای از فراوان ترین و معروف ترین گونه های حشرات شکارچی است که در تمام نقاط مختلف دنیا در مبارزه بیولوژیک کاربرد فراوانی داشته است.
لارو و حشرات بالغ از انواع شته های آزاد، گالزا و حتی شته های ریشه، شپشک های نباتی، پسپل ها، تخم و لارو جوان سایر حشرات تغذیه می کند، هر کفشدوزک در دوره لاروی، هزار و هر حشره کامل تا 9000 شته را طعمه خود قرار می دهد، حشره بالغ نسبتاً بزرگ و به طور 8 ـ 5/5 میلی متر، محدب، با سرسیاه رنگ که از دو طرفین دو چشم پیشرفتگی پیدا نموده است در حاشیه جلویی سرنوار باریک قرمزرنگی مشاهده می شود، شاخک ها دارای قاعده سیاه و بندهای خرمایی رنگ است. سینه سیاه رنگ و دارای حاشیه جلویی صاف که از دو طرف چشم ها را می پوشانند. حاشیه عقبی سینه قوسی است. بالپوش ها به رنگ قرمز نارنجی، کاملاً محدب با حاشیه های صاف و انتهای آن گرد است. سپرچه مثلثی و سیاه رنگ می باشد. روی هر بالپوش سه نقطه سیاه رنگ و یک نقطه سیاه رنگ دیگر نیز به صورت مشترک بین دو بالپوش قرار دارد. سطح زیرین بدن و پاها، سیاه و پوشیده از موهای ظریف و سفید رنگ است.
تخم ها کشیده، و در ابتدا زرد روشن است که به تدریج نارنجی می شود. طول تخم 73/0 ـ 67/0 میلی متر است. لارو به رنگ زرد مایل به قهوه ای تا خاکستری مایل به سیاه، به طول 13 ـ 11 میلی متر و دارای لکه های نارنجی رنگ در امتداد طول بدن می باشند. نیم حلقه های پشتی بدن در ناحیه جانبی دارای برجستگی هایی است که روی آنها موهای کوتاه دیده می شود . شفیره به طول 7 ـ 6 میلی متر و از انتهای بدن به برگ متصل می شود.
این کفشدوزک به صورت حشره کامل در پناهگاه ها نظیر زیر پوست درختان و شکاف دیواره ها زمستان گذرانی می کند. در بهار هنگامی که دما به 12 ریسد کفشدوزک ها از پناهگاه ها خارج و شروع به تغذیه می نمایند.

شته و طرز مبارزه با آن | دشمنان طبیعی شته ها و امکان مبارزه بیولوژیک | سایت خبری آموزشی سم ( net.سم.www) مبارزه با شته ها | از بین بردن شته ها | مبارزه بیولوژیک با شته ها

زنبور پارازیت شته Aphdius matricariae

جمعیت زیادی از شته ها در محیط های طبیعی و کمتر سمپاشی شده به وسیله این زنبور پارازیته می شوند و در آلودگی های محدود می تواند عامل کنترل آفت و جلوگیری از خسارت باشد. افراد بالغ این زنبور
2 ـ 8/1 میلی متر طول داشته رنگ آنها سیاه براق بدنی کشیده و پاهایی به رنگ روشن دارند. تخمگذاری در داخل بدن شته زنده صورت می گیرد و بعد از تفریخ تخم، نوزارد از بافت درونی بدن شته تغذیه می کند. و پس از تخریب اندام های درونی در همان جا شفیره می شود (7)
طول دوره لاروی 9 روز، شفیرگی، 5 روز و حشره کامل 10 ـ 7 روز است. تطابق زندگی زنبور با
شته هایی که در زمستان شدیداً فعال هستند در یک دوره خاصل مشکل به نظر می رسد ولی قبل و بعد از دوره سرما، شته های فراوانی توسط این زنبور در توده های طبیعی یا آلوده شده مصنوعی پارازیته
می شوند.

شیر شته Chrsoperla. Spp

گونه های فراوانی از این حشره در کنترل شته ها و تریپس ها موثر هستند. بسیاری زا این حشرات قابلیت پرورش مصنوعی و رهاسازی را دارا می باشند حشره بالغ و لارو این بالتوری از شته ها تغذیه می کنند. تخم های ساقه دار و منحصر بفرد آن معرف حضور این حشره مفید در مزرعه ها ست.
استقرار با نسبت یک به ده بالتوری به شته باعث کنترل کامل آفت می شود. در مناطق سرد و معتدل سرد به دلیل شدت فعالیت این بالتوری در ابتدای شروع فعالیت شته ها (شهریور و مهرماه) و (فروردین و اردیبهشت ماه) می توان برکارایی آن در کنترل آفت تاکید کرد.

پشه شکاری و گالزا Aphidoletes ophidilimyza

ظاهر این حشره مفید تفاوت قابل ملاحظه ای با پشه های معمولی ندارد رنگ قهوه ای روشن پاهای بلند کشیده ـ رنگ سیاه سر و شاخک های بلند باعث تمایز این پشه می شود. پشه ماده تخم های خود را در کلنی شته ها قرار می دهد و هر لارو پشه پس از تفریخ تخم در هر هفته می تواند 50 ـ 20 شته را شکار کرده و از آن تغذیه کند. لارو که به رنگ نارنجی روشن است بعد زا تغذیه کافی در خاک تبدیل به شفیره شده بعد از 14 روز شفیرگی در شرایط متعارف نسل جدید آغاز می شود.
مبارزه بیولوژیک یا در مراحل بعدی مبارزی تلفیقی به همراه دیگر روش های مناسب مانند استفاده از رقم های مقاوم (پرزدار کلزا) و رعایت تاریخ کاشت ـ می تواند در امر مبارزه با این آفت خطرناک به جای استفاده از روش های غیراصولی دیگر موثر باشد و دامنه تکثیر آفت را در سال های بعد محدود ساخته با افزایش فعالیت زنبورهای عسل و دیگر حشرات مفید تلقیح کننده که با شدت سمپاشی ها در زمان غنچه و گل از مزرعه کلزا دور شده یا صدمه می بینند، به میزان تولید در هکتار کمک کند. با مشاهده حشرات شکارچی، مبارزه شیمیایی را که توصیه می شود برای جلوگیری از خسارت قبل از کلنیزه شدن باید صورت گیرد می توان به تعویق انداخت ـ چون با حرکت حشرات شکارچی در محیط تعداد محدود شته ها می تواند کنترل شود.

شته و طرز مبارزه با آن | دشمنان طبیعی شته ها و امکان مبارزه بیولوژیک | سایت خبری آموزشی سم ( net.سم.www) مبارزه با شته ها | از بین بردن شته ها | مبارزه بیولوژیک با شته ها

مبارزه طبیعی با شته ها

استفاده و رهاسازی کفشدوزک های هفت نقطه ای یا هفت خال
برای خرید می توانید تماس بگیرید

فروش کفشدوزک هفت خال Haftkhal

تلفن مشاوره و خرید کفشدوزک هفت نقطه ای | هفت خال | کفشدوزک شته خوار :
تماس: ۹۲۳|۹۱|۴۶||۰۹۱۰

پاسخگویی از طریق آی دی تلگرام :
ارتباط با آی دی تلگرام : @@haftkhal

 مبارزه طبیعی با انواع شته ها و نابودی شته ها Aphid | مبارزه با شته ها | فروش کفشدوزک هفت نقطه ای برای نابود کردن شته ها | دشمن شته | از بین بردن شته | خرید فروش کفشدوزک هفت خال